#រស់ជាតិប្រចាំហាងQueenBee

  $2.70

   (Negotiable)

  Description

  Type : Sell
  Date : 27/06/2021
  Location : #75E0, Street 63 Phnom Penh, Cambodia

  🏘️ទីតាំងនៅ​ខាងក្រោយ ព្រឹទ្ធសភា​ផ្លូវ 63

  មានសេវ៉ាដឹកជញ្ជូន ដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្តង

  ☎️ 086 880 770 https://maps.app.goo.gl/CuNZ5Fes4DGVfMVR7

  Mention buynears.com when calling seller to get a good deal

   

  Location

  #75E0, Street 63 Phnom Penh, Cambodia
  Write a Review
  Safety tips for deal and DISCLAIMER
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
  4. DISCLAIMER: Any information contained in this site should be considered as general information only. Buynears.com or any of its officers and employees, is not responsible and does not bear any risk of any loss (whether direct or indirect) resulting from the use of this website or any information contained therein.

  Featured Ads

  Advertisement

  Recent Ads

  • Lot 806-A, Jalan Pengkalan Bat...
  RM699.00
  • Menglait BE4119 Bandar Seri Be...
  B$1.50
  • Manila, Metro Manila, Philippines
  Price On Call
  • Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City,...
  VND785,000.00
  • 93 , Phnom Penh, Cambodia
  $75.00
  • First Floor Sena House, Soi Ph...
  $200.00
  • Jakarta, Indonesia
  Rp789,000.00
  • 180 Woodlands Industrial Park ...
  S$4,290.00
  Top