នំគាវស្នូលផ្អែម សំបកស្រួយ មានពីររសជាតិ

  Price On Call

  Description

  Type : Sell
  Location : Siem Reap, Cambodia

  នំគាវស្នូលផ្អែម សំបកស្រួយ មានពីររសជាតិ :

  – រសជាតិពងទា

  – រសជាតិត្រាវ

  មួយប្រអប់មាន10នំ 🥟🥟🥟

  មិននាំចូល ធ្វេីខ្លួនឯងចាស មិនមានដាក់សារធាតុរក្សាទុក

  ធានាគុណភាព និងតំលៃ រសជាតិវិញកប់ កប់ 😋😋😋

  ☎️☎️☎️097 7875557 

  Mention buynears.com when calling seller to get a good deal

   

  Location

  Siem Reap, Cambodia

  Bids

  *Your phone number will be show to post author
  Write a Review

  Bidding Stats

  There is no bid yet.

  Safety tips for deal and DISCLAIMER
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
  4. DISCLAIMER: Any information contained in this site should be considered as general information only. Buynears.com or any of its officers and employees, is not responsible and does not bear any risk of any loss (whether direct or indirect) resulting from the use of this website or any information contained therein.

  Featured Ads

  Advertisement

  Recent Ads

  • 52 Bussorah Street (Beside Pad...
  S$32.00
  • No. 107, 109, Lorong IM16/1, t...
  RM2,899.00
  • EC Business Center, Door 39, C...
  PHP350.00
  • số 1, Trường Chinh, F.11, Q. T...
  VND7,000.00
  • 150, Street 143, Beoung Keng K...
  $3,950.00
  • ประดิพัทธิ์ 14, สามเสนใน, พญาไ...
  ฿100.00
  • Jl. Nibung Raya No.7 - 9, Peti...
  Rp135,000,000.00 (Negotiable)
  • 587 Bukit Timah Road #02-44, S...
  S$279.00
  Top